Lean

Wat is lean?

24 januari 2023

Lean is een manier van denken en werken waarbij iedereen in de organisatie zich richt om meer waarde voor de klant te creëren in alle processen door onder andere het elimineren van verspillingen.

Door vanuit een heldere missie, visie en strategie medewerkers de ruimte geven om continu vanuit klantperspectief processen te verbeteren ontstaan maximale klantwaarde tegen minimale inspanningen.

Maximale klantwaarde leveren

Het gaat erom dat je als organisatie maximale klantwaarde levert. Om dit te kunnen doen zal je de volgende vragen moeten stellen;

● Watishetproductofdienstdatmijnklantwilthebben?
● Vanwelkekwaliteitmoetditzijn?
● Watishetbedragwatdeklanthiervoorwiltbetalen?
● Hoeveelproductenofdienstenwiltmijnklantvanmij?
● Wanneerwiltmijnklantdezegeleverdhebben?

Het antwoord op deze vragen zal je heel scherp moeten hebben om maximale klantwaarde te kunnen leveren.

Een goede relatie met je klant helpt daar enorm bij, alsmede om feedback vragen en regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren.


Minimale inspanning leveren

Om je organisatie zo Lean mogelijk te maken wil je er naar streven om:

● Onnodigestappenenactiviteitenteverwijdereninjeprocessen.
● Meteenzokleinmogelijkevoorraadtewerken
● Detalentenvanjemedewerkersoptimaaltebenutten

Binnen Lean zijn er verschillende manieren zoals 5S en een Waardestroomanalyse om dit te bereiken.

Een proces is een keten (serie) van activiteiten of handelingen die in een bepaalde volgorde verloopt, door meerdere personen wordt uitgevoerd en die tot een vooraf bedoeld resultaat moeten leiden.


Lean toepassen

Lean is in veel organisaties toe te passen, waar sprake is van processen met meerdere bewerkingsstappen of tussenstappen waarin mensen samenwerken.

Het maakt niet uit of dit processen of diensten zijn met hoge aantallen zoals massaproductie of lage aantallen in maatwerkproductie.


Van boven naar beneden en beneden naar boven

Lean organisaties streven ernaar dat de besluitvorming in de organisatie zo laag mogelijk ligt; het liefst bij medewerkers binnen de teams.

Dit biedt je medewerkers op de werkvloer de mogelijkheid om snel in te spelen op veranderende klantwensen, om eventuele problemen op te lossen en processen continu te verbeteren.

Resultaten van lean toepassen zijn:

Een hoge klanttevredenheid, goede financiële resultaten en betrokken medewerkers.

Lean & Mean

Lean kan op verschillende manieren ingezet worden. De ene manier met een beter resultaat dan de ander. Maar wat erg belangrijk is om te beseffen voordat je met Lean processen wilt verbeteren is dat;

Lean meer is dan een trucje, programma of manier om kosten te reduceren.

Een misverstand is dat Lean alleen zou draaien om zoveel mogelijk te snijden in het proces om met zo min mogelijk personeel maximaal te verdienen. Dat wordt vaak vooraf niet zo verteld..

Deze manier wordt ook vaak Lean & Mean genoemd, mean omdat je de Lean methode op de verkeerde manier gebruikt.

Het gaat om je processen optimaal in te richten voor maximale klantwaarde met respect voor de mensen. Dus zowel de klanten en het personeel.

Doe je dit niet en werk je Lean & Mean? Dan is het een korte termijn actie met teleurstellende resultaten.


Lean werken

Waar je met Lean naar streeft is zorgen dat alle processen gericht zijn op wat de klant heeft gevraagd;

Een product of dienst leveren volgens specificaties binnen de afgesproken tijd.

De vraag die bij Lean centraal moet staan is; ‘’Welke handelingen binnen een proces voegen waarde toe voor de klant?’’

Handelingen of activiteiten die geen waarde toevoegen zal je moeten verwijderen uit het proces zodat je maximale klantwaarde creëert, efficiënt werkt, doorlooptijd vermindert en de productiviteit verhoogt.

Ook lean werken en hiermee een hoge klanttevredenheid, goede financiële resultaten en betrokken medewerkers bereiken?

De 5 principes van Lean staan hierbij centraal, lees er hier meer over. .

Vragen?

Neem contact op!

hallo@verbeterbas.nl

06-14111452

HANDIGE LINKS

Aanpak

Coaching

Procesbegeleiding

Over Bas

Contact

hallo@verbeterbas.nl

06-14111452

Interesse in samenwerken?

Wil jij ook van brandweerlieden echte VerbeterBazen maken?

Vul dan onderstaand contactformulier in:

© Copyright VerbeterBas, Development Kickstarters 2022